Siirry kohtaan Sisältö

Näin valitsemme käyttämämme ainesosat

Tuoteturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Miljoonat ihmiset ympäri maailman käyttävät valikoimiimme kuuluvia kodinhoitotuotteita ja henkilökohtaisia hoitotuotteita päivittäin. He luottavat siihen, että tarjoamamme tuotteet ovat turvallisia niin heille, heidän perheenjäsenilleen kuin ympäristöllekin.

Käyttämiemme ainesosien standardit

Käyttämiemme ainesosien standardit määräytyvät kolmen avaintekijän perusteella: lait ja asetukset, omat sisäiset turvallisuusarviointimme sekä kuluttajien alati muuttuvat mieltymykset.

Varmistamme aina sen, että tuotteemme noudattavat vähintäänkin paikallista lakia. Monilla alueilla asetamme standardimme lain edellyttämää tasoa korkeammalle. Tällöin odotamme myös toimittajiemme ja kumppaneidemme täyttävän nämä standardit. Samoin kun aloitamme yhteistyön uuden tuotemerkin tai yrityksen kanssa, teemme parhaamme, jotta ne täyttävät asettamamme standardit mahdollisimman pian.

Sovellamme samoja standardeja riippumatta siitä, missä päin maailmaa tuotteitamme valmistetaan, myydään ja käytetään. Standardejamme tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti uusien tietojen valossa.

Lue lisätietoja ”Vastauksia asiakkaidemme kysymyksiin ainesosista” ‑osiosta.

Turvallisuus ja ympäristöasioiden asiantuntemus

Unileverillä on oma erityinen turvallisuuteen ja ympäristöasioihin keskittynyt keskus (Environmental Assurance Centre, SEAC), jossa työskentelee noin 200 henkilöä, joiden joukossa on myös arvostettuja, oman alansa johtavia tutkijoita.

SEAC:n tiimin tärkein tehtävä on arvioida Unileverin tuotteiden turvallisuutta ja kestävyyttä ympäristön kannalta. Täten varmistetaan, että tuotteitamme on turvallista käyttää ja että ne ovat turvallisia myös työntekijöillemme ja ympäristölle.

Turvallisuuden ja kestävyyden varmistaminen huipputason tieteellisen osaamisen ja yhteistyön avulla

Sen lisäksi, että teemme omaa pioneerityötämme tieteellisen tutkimuksen alalla, teemme myös tiivistä yhteistyötä johtavien viranomaisten, kuten lainsäätäjien, valtioiden laitosten tutkijoiden sekä akateemisten asiantuntijoiden, kanssa ympäri maailman. Tämän yhteistyön ansiosta voimme varmistaa, että hyödynnämme turvallisuutta ja ympäristön kestävyyttä koskevissa arvioinneissamme aina viimeisimpiä tieteen edistysaskelia.

Turvallisuutta ja ympäristön kestävyyttä koskevat arviot

Turvallisuuteen ja ympäristöasioihin keskittyneen keskuksemme, SEAC:n, tiedemiehet neuvovat tiimejämme turvallisuuteen ja ympäristön kestävyyteen liittyvissä asioissa tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, alkaen loistavasta uudesta tuoteideasta, jatkuen tuotteen valmistamiseen, myyntiin ja aina sen hävittämiseen asti.

Ennen kuin tuomme markkinoille uuden tuotteen, SEAC:n tutkijat työskentelevät Unileverin tiimien kanssa ja arvioivat tuotteen turvallisuutta ja vaikutusta ympäristöön.

Käytämme kansainvälisesti tunnettuja turvallisuuden ja kestävyyden arviointiin kehitettyjä arviointimenetelmiä, joissa otetaan huomioon tuotteen valmistamisessa käytettävä tekniikka, sen ainesosat sekä käyttötapa.

Vaarojen, altistumisen ja riskien arviointi

Määritettäessä jonkin tietyn ainesosan tai tuotteen riskitasoa turvallisuusarvioinnissamme keskitytään kahteen avaintekijään: vaaroihin ja altistumiseen.

Potentiaalisia vaaratekijöitä löytyy kaikkialta ympäristöstämme, ja joskus myös sellaisista paikoista, joissa niitä vähiten odotetaan.

Esimerkiksi syanidi on vaarallinen kemikaali, jota voi vapautua syötäessä omenan siemeniä.

Tiedämme, että syanidi on vaarallista, mutta toisaalta määrä, jota vapautuu ja jolle altistumme, jos syömme vahingossa muutamia omenan siemeniä, on niin vähäinen, ettei se aiheuta riskiä.

Vaarojen ja niille altistumisen vaikutusten arviointi on erityisen tärkeää valittaessa ainesosia ja varmistettaessa, että käytetyt määrät ovat sekä turvallisia että tehokkaita.

Kun arvioimme altistumista valmisteelle, otamme huomioon sen, kuinka paljon kyseistä valmistetta todennäköisesti käytetään kerralla sekä kuinka kauan ja kuinka usein sitä käytetään. Otamme huomioon myös oletettavan tarkoituksesta poikkeavan käytön, kuten suihkugeelin käyttämisen hiustenpesuun.

Varmistamalla, että altistuminen valmisteelle on huomattavasti haitallista tasoa vähäisempää, voimme taata, että tuotteemme ovat turvallisia niin kuluttajille, työntekijöillemme kuin ympäristöllekin.

Jos uutta tietoa jostakin ainesosasta tulee saataville, arvioimme myös sitä. Jos uusi tieto antaa aihetta muuttaa aiempaa riskiarviotamme, ryhdymme aina toimiin.

Olemme kuulolla

Aika ajoin tuotteitamme käyttävät ihmiset antavat meille palautetta, että he haluaisivat käyttää joitakin tuotteita ilman tiettyjä ainesosia. Kaikki tuotteissamme käytetyt ainesosat ovat turvallisia. Kuitenkin jos sopivia vaihtoehtoisia ainesosia on saatavilla, harkitsemme aina tarvittaessa alkuperäisten ainesosien korvaamista niillä.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteissamme käytetyistä ainesosista, ota yhteyttä.

Takaisin alkuun